درنگ : چاپگرهای سه‌بعدی سازه‌های بزرگ یکی از راه‌کارهای مهم برای خانه‌سازی در موقعیت‌های بحرانی است که در آن، سطح وسیعی از مردم خانه‌هایشان را از دست داده‌اند زیرا اسکان‌ دادن به‌موقع و خانه‌دارکردن مردم در این وضعیت‌ها می‌تواند تا حد بسیاری به حفظ روحیه افراد آسیب‌دیده کمک کند.

در حال‌ حاضر شرکت‌های بسیاری در جهان وجود دارند که از چاپگرهای سه‌بعدی سازه‌های بزرگ برای ساختن خانه بهره می‌گیرند. یکی از این شرکت‌ها شرکت خصوصی وین‌سون در شرق چین است. چاپگرهای سه‌بعدی این شرکت که از سیمان و ضایعات ساختمانی به‌عنوان جوهر استفاده می‌کنند قادرند درمدت یک‌روز ۱۰ واحد خانه را بسازند. این چاپگرها ۱۰ متر عرض و ۶٫۶ متر ارتفاع دارند و با استفاده از اسپرهای چندبعدی و با ساختن لایه‌به‌لایه دیوارها این خانه‌ها را چاپ می‌کنند.