فیلم | اتفاقی عجیب در آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو
  فیلم | توضیحاتی درباره تخلیه ماموران آتش نشانی از داخل ساختمان وزارت نیرو
  فیلم | تخلیه خبرنگاران از حوالی ساختمان وزارت نیرو | تمام اسناد برق حرارتی می‌سوزند | دسترسی به کانون آتش سخت است