فیلم | دلار در تلویزیون جنجالی شد | سانسور و اتفاقی عجیب در برنامه زنده شبکه ۳ | رشیدپور حتی حاضر به خداحافظی مقابل دوربین نشد