فیلم | حرکات نمایشی سحر دولتشاهى برای پروژه سى | او از حس و حال پروژه می‌گوید