تصاویری از کاپیتان نفتکش و فرزندش، افسر سوم و افسر دوم و همسرش که آسمانی شدند
  فیلم | تصاویر دانشجویانی که در نفتکش ایرانی حضور داشتند | سانچی؛ نقطه پایان
  فیلم | نماهنگی با صدای احسان خواجه‌امیری برای آنها که در اقیانوس آرام آرام گرفتند
  فیلم | تصاویر دانشجویانی که در نفتکش ایرانی حضور داشتند | سانچی؛ نقطه پایان