حمله هوایی آمریکا و متحدانش به سوریه | آمریکا: حملات محدود بود و پایان یافت | واکنش روسیه چه بود؟
  واکنش به خبر استقرار هواپیماهای استراتژیک روسیه در خاک ایران