فیلم | آوازخوانی مختاباد در شورای شهر | غزل خداحافظی مختاباد در دستگاه ماهور
  فیلم | سلفی جدید عباس جدیدی | وقتی کشتی‌گیر شورا به دست بوسی چمران رفت