ابلاغ حکم پرونده آتنا به طرفین پرونده | حکم غیرقطعی است
  فیلم | واکنش پدر «آتنا» به حکم قوه قضائیه برای قاتل دخترش