فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفت: درپی درگیری در چهار سال پیش و ادامه رسیدگی پرونده در دادسرا احدی از طرفین پرونده با یک قبضه اسلحه شکاری جهت تسویه حساب شخصی در مقابل دادسرا اقدام به تیراندازی به طرف دیگر پرونده می‌نماید. بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس وارد عمل شدند و ضمن قانون بکارگیری سلاح با تیراندازی متقابل ۵ نفر از عاملان تیراندازی را در محل درگیری دستگیر کردند. در این تیراندازی یک خانم مجروح شد و یک قبضه اسلحه شکاری در این رابطه از متهمان کشف وضبط شد.