فیلم و گزارش دو حمله مرگبار با اتوبوس و سمند به ماموران انتظامی | تصاویر ماموران شهید و راننده اتوبوس | پایان آشوب با دستگیری ۳۰۰ نفر و شهادت ۵ نفر
  تصویر اتوبوسی که یکی از دروایش با آن ماموران پلیس را زیر گرفت و سه نفر جان خود را از دست دادند