جان باختن همه پرسنل نفتکش ایرانی تایید شد | نقطه پایان ۵ روز انتظار
  تصاویر و اسامی ۳۲ سرنشین و خدمه نفتکش ایرانی | همسر افسر دوم نفتکش در میان دریانوردان
  تصاویر دردناک خانواده‌های دریانوردان نفتکش ایرانی ؛ بیم و امید
  فیلم | وضعیت سخت خانواده‌های دریانوردان نفتکش ایرانی | گلایه‌ها در اوج بیم و امید