تکرار ماجرای تکان‌دهنده آتنا در کرج | ۷۰ بار تجاوز ناپدری به کیمیای ۷ ساله
  توضیحاتی درباره حادثه کیمیای ۷ ساله | پرونده‌ کودک آزاری موجود است