درنگ : بهاره رهنما که از زمان ازدواج جدیدش مرتب تصاویر زندگی خصوصی‌اش را منتشر می‌کند در آخرین پست‌هایش عکس سفر به تالاب شادگان را منتشر کرده است. ویدئویی نیز از این سفر منتشر شده است: