اعلام همبستگی کامیون‌داران سراسر کشور در پنجمین روز | جزئیات دلایل اعتراض و اعتصاب کامیون‌داران | کامیون‌داران معترض در شهرکرد پلاک‌هایشان کنده می‌شود!