درنگ : این صحنه درست همان صحنه‌ای است که وی در آگوست سال گذشته برای اجرای آن قوزک پای خود را شکست. این حادثه باعث توقف فرایند فیلمبرداری برای هفت هفته شد. اما اکنون به نظر می‌آید این بازیگر ۵۵ ساله سلامت کامل خود را به دست آورده‌است و توانسته خود را از پنجره به بیرون پرتاب کند.

در حادثه‌ای که برای وی رخ داد، او باید از بالای فضای خالی میان دو دیوار می‌پرید. در حین اجرای این صحنه پای او با آجرهای دیوار مقابل برخورد کرده و قوزک پایش آسیب شدید دید.

وی در صحنه فیلمبرداری نماهای جدید باید از پنجره‌ای بیرون می‌پرید و روی خط آسمان بام خانه‌ای با سرعتی بالا می‌دوید که توانست هردو این بدلکاری‌ها را با موفقیت انجام دهد.

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶، لحظه مصدومیت

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶

 

بدلکاری تام کروز در فیلم ماموریت: غیرممکن ۶