عکس | سکته و درگذشت ستوان یکم پایگاه هوانیروز کرمانشاه حین کمک‌رسانی