علی کریمی رسماً به دادسرا احضار شد! | تاج به دوستان قضایی‌اش پناه برد
  واکنش سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به برخورد با علی کریمی | فدارسیون گوش شنوا ندارد
  ماجرای عصبانیت علی کریمی شکایت از او ؛ این جنگ پایانی ندارد | این‌بار مردم و رسانه‌ها با فردوسی‌پور همراه نبودند