درنگ: این پل چشم‌اندازهای طبیعی و زیبای مترهورن، ویشورن و برنس آلپ را در برابر دیدگان عابران پیاده و ورزشکاران قرار می‌دهد. این پل که به عنوان جایگزین پلی قدیمی‌تر که به واسطه ریزش کوه تخریب شده‌‌بود ساخته شده‌، روی دره‌ای بنا شده که میان دو شهر زرمات و گراچن قرار گرفته‌ است.

بنای این پل سفر سه تا چهار ساعته میان این دو شهر را به ۱۰ دقیقه رسانده‌ است. در حالی که ارتفاع آن خطر آسیب‌دیدگی ناشی از ریزش مجدد کوه را کاهش داده‌ است اما برای افرادی که ترس از ارتفاع دارند می‌تواند مشکل‌ساز باشد.