نخستین اظهار نظر محسن هاشمی درباره حضور در شهرداری تهران | جهانگیری موافق است
  ناگفته‌های استعفای شهردار و ماجرای عجیب رقص دختران | احضاریه ۵ روز مهلت داشت اما ساعت ١٠ و نیم شب به در منزل نجفی رفتند
  ۱۰ کاندیدای احتمالی تصدی شهرداری تهران | سه گزینه به شهرداری نزدیک‌تر شدند