جزئیات دستگیری «سعید مرتضوی» در سرخرود مازندران | مرتضوی در شمال کشور خانه اجاره کرده بود
  سعید مرتضوی دستگیر شد | او در یکی از استان‌های شمالی کشور بازداشت شد