تصاویر | احمدی‌نژاد در اوج انتقادات به مسکن مهر به کرمانشاه رفت