بزرگان شورای شهر «حافظ» را به «فال» تنزل دادند | بگومگوی هاشمی و مسجدجامعی
  • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
  • بله   خیر