فیلم | تخلیه خبرنگاران از حوالی ساختمان وزارت نیرو | تمام اسناد برق حرارتی می‌سوزند | دسترسی به کانون آتش سخت است
  پلاسکویی دیگر در راه است؟ | احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو که از روز گذشته دچار حریق شد | فیلم و تصاویر این حادثه را ببینید
  شباهت‌های پلاسکو با ساختمان وزارت نیرو ؛ فاجعه‌ای در راه است؟ | دو برج و یک سازنده