مادر «سارا آزور» می‌گوید: سارا می‌تواند ذهن مرا بخواند و در منزل شماره تلفن و یا هر عدد دیگری را که در ذهن من باشد، بگوید. وقتی در جلسه امتحان کنار او بودم، بدون اینکه چیزی به او بگویم هر چیزی را که در ذهنم می‌گذشت می‌نوشت.

سارا که معلولیت پا هم دارد، می‌گوید:  وقتی مدرسه هستم یا از مادرم دور هستم اگر اتفاقی برای او افتاده باشد با خبر می‌شوم.

به گفته معلم سارا، قرار است ضریب هوشی این نوجوان در یکی از مراکز علمی بررسی شود.