حال لکسوس LF -1 نسل آینده این خودرو ها در نمایشگاه خودرو دیترویت رونمایی شد. شاید از نسل سوم این خودرو دهه ها می گذشت و زمان آن رسیده بود که لکسوس تغییرات قابل توجهی در ظاهر و باطن این سری خودروها ایجاد کند تا از رقیبان خود عقب نماند.