درنگ: به گفته پزشکان بیمارستان این عارضه به دلیل فشار عصبی به وقوع پیوسته و تیم پزشکی هم اکنون مشغول مراقبت‌های ویژه هستند تا پس از انجام کارهای اولیه مراحل بعدی درمان صورت گیرد.

هم اکنون حال عمومی وی در وضعیت مساعدی قرار دارد.

  شهاب مظفری خواننده پاپ دچار سکته قلبی شد | تصویر خواننده پاپ در بیمارستان