لحظه سقوط بدلکار سریال پایتخت به دره
  فیلم | سقوط آزاد ترسناک از بالای بلندترین برج جهان
  فیلمی از نخستین بدلکار زن ایرانی | تصویر ترسناک مهسا احمدی در یک سریال خارجی