فیتونیا دارای دو گونه است، یک گونه آن که دارای برگ های سبز پر رنگ با رگبرگ های صورتی بوده و گونه دیگری که دارای برگ های سبز با رگبرگ های سفید است

شرایط نگهدای گیاه فیتونیا:

آبیاری: فیتونیا نیاز به آبیاری روزانه و مرتب دارد، این گیاه رطوبت دوست است بدین منظور سعی کنید سطح خاک آن را مرطوب نگه دارید. گلدان فیتونیا باید دارای زهکشی مناسب باشد تا آب اضافی از قسمت زیرین آن خارج شود.

نور: فیتونیا به نور متوسط نیازمند است و در محیط آپارتمانی به راحتی رشد می کند. مکانی با نور متوسط و دور از تابش مستقیم خورشید برای فیتونیا مناسب است.

خاک: مخلوطی از خاک برگ، پیت ماس و پرلیت برای فیتونیا مناسب می باشد.

کود: برای تقویت فیتونیا می توانید از کود کامل گیاهان آپارتمانی استفاده نمایید.

تکثیر: تکثیر فیتونیا از دو طریق پاجوش و قلمه انجام می شود.