هواداران ایرانی در روسیه در مقابل هتل تیم ملی پرتغال به سر و صدا پرداختند تا تیم پرتغال استراحت خوبی نداشته باشد و برای فوتبال امروز بازیکنان خسته به زمین بیایند.

واکنش پولاد کیمایی:

واکنش بازیگر «گشت ارشاد» به ایجاد مزاحمت هواداران تیم ملی برای رونالدو

رونالدو با آمدن به کنار پنجره از آنان خواست آرام تر باشند تا آنها بتوانند بخوابند!