درنگ: با توجه به اتمام رسیدگی پرونده مرگ بنیتا دختر بچه هشت ماهه در دادسرای جنایی تهران برای متهم این پرونده قرار مجرمیت و به تبع آن کیفرخواست صادر شد.

بازپرس رسیدگی کننده در دادسرای جنایی تهران با توجه به محتویات پرونده به متهم به دلیل مرگ بنیتا اتهام قتل عمد را تفهیم کرده و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم بر پایه همین اتهام صادر شده است.

  فیلم | عکس العمل عاملان مرگ بنیتا بعد از دیدن عکس جسد او
  ادعای جدید متهمان پرونده بنیتا | ماجرای کودک‌ربایی را همان شب به پلیس اطلاع داده بودم
  اعترافات عامل ربودن بنیتا | مرگ دختر ۸ ماهه به علت گرما و گرسنگی