درنگ: چاقی و داشتن اضافه وزن،کم خوابی و شب بیداری، استفاده از روغن های صنعتی و ناخالص، داشتن سبک تغذیه ناسالم و مصرف بیش از حد قند دشمنان اصلی کبد هستند که به تدریج کبدتان را از بین می‌برند.