درنگ:  آشپزخانه یکی از آلوده‌ترین قسمت‌های هر خانه است. بر اساس مطالعات سال ۲۰۰۶ و بررسی تصادفی ۱۰ آشپزخانه در این سال ۳ نوع باکتری در آشپزخانه‌ها یافت شده است. در زیر ترتیب آلوده ترین وسایل آشپزخانه را بررسی می‌کنیم که البته انتخابشان بر اساس تحقیقات بوده است:

۱- حوله ظروف

۲- پارچه پاک کردن

۳- سینک و چاه آن

۴- دستگیره کشو

۵- اسفنج

۶- چاقوها

۷- حوله دست

۸- دستگیره یخچال

۹- تخته برش

۱۰- دستگیره ماشین ظرفشویی

۱۱- مایکروویو