درنگ : شما باید فعالیت‌های فوق برنامه‌ای مثل حضور در یک مؤسسه خیریه، شرکت در مراسم مختلف، رفتن به باشگاه‌های ورزشی و… هم داشته باشید تا بتوانید انرژی‌تان را برای کار کردن حفظ کنید و بازدهی‌تان را بالا ببرید و از طرف دیگر اعتماد به نفس‌تان بیشتر شود. البته از آن طرف بام نیفتید و همه وقت‌تان را صرف تفریح و این فعالیت‌های غیرکاری نکنید. تعادل را باید همیشه حفظ کنید. فعالیت‌های فوق برنامه این تأثیرات را در کار شما دارد.
با این فعالیت‌ها با افراد بیشتری آشنا می‌شوید و شبکه ارتباطی شما گسترش پیدا می‌کند. به این ترتیب وقتی در کار مسأله‌ای پیش می‌آید می‌توانید روی کمک این افراد حساب کنید یا با استفاده از تجربیات‌تان در این گروه‌ها و فعالیت‌ها راهکارهای بهتری برای حل مسائل پیدا کنید. شما با افراد مختلف و عقایدشان آشنا می‌شوید و همین باعث می‌ شود راه‌های تازه‌ای برای رسیدن به اهداف‌تان پیدا کنید.

با حضور در محیط‌هایی غیر از محیط کاری بیشتر شناخته می‌شوید و می‌توانید کار یا محصول‌تان را معرفی کنید و سود بیشتری داشته باشید. آشنایی با مدیران و افراد موفق هم یکی دیگر از تأثیرات فعالیت‌های فوق برنامه است که قطعاً تأثیر مثبتی روی کار دارد.

با حضور در محیط‌هایی غیر از محیط کاری بیشتر شناخته می‌شوید و می‌توانید کار یا محصول‌تان را معرفی کنید و سود بیشتری داشته باشید. آشنایی با مدیران و افراد موفق هم یکی دیگر از تأثیرات فعالیت‌های فوق برنامه است که قطعاً تأثیر مثبتی روی کار دارد.
بعد از حضور در جمع‌های غیرکاری می‌توانید با این شبکه ارتباطی جدید در فضای مجازی ارتباط داشته باشید، تبلیغات کارتان را برایشان بفرستید و قابلیت هایتان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید و به این ترتیب کار و خودتان را بیشتر معرفی کنید. این راه در پیشرفت کارتان و بهتر شدن بازار آن کمک زیادی می‌کند و یک امکان مجانی است که در اختیارتان گذاشته می‌شود و می‌توانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

شاید بعد از مدتی حضور در جمعی مثل یک مؤسسه خیریه به شما مدیریت یک بخش یا گروه سپرده شود. با این مسئولیت جدید اگر در محل کار مدیر هستید می‌توانید توانایی‌های مدیریتی خودتان را بیشتر کرده و اشتباهات‌تان را برطرف کنید و اگر هم مدیر نیستید با استفاده از تجربیات جدید خودتان را برای پیشرفت و مدیر بودن آماده کنید و در زمان مناسب از این قابلیت جدید و تجربیاتی که در این دوران به دست آورده اید استفاده کنید. حضور در چنین موقعیتی نشان می‌دهد شما فرد مفیدی هستید و همکاران و مدیرتان هم روی شما بیشتر حساب خواهند کرد.