درنگ : در شرایط پیش فروش عادی آبان ماه ایران خودرو تخفیف خرید محصول ایرانی صرفاً در صورت واریز نقدی مابه االتفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوت نامه و دریافت خودرو پرداخت می‌گردد و در صورت منقضی شدن دعوت نامه و یا انصراف قرار داد قابل ارائه نمی‌باشد. همچنین هدیه همکاری در تولید صرفاً پس از صدور دعوت نامه و دریافت خودرو ارائه می شود. پرداخت این هدیه در قراردادهای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوت نامه هست. در بخشنامه پیش فروش عادی محصولات ۴۰۵ ، پارس، دنا امکان صلح تا یک مرتبه فراهم است.

جزئیات فروش عادی و پلکانی انواع محصولات ایران خودرو به شرح زیر است: