درنگ: این خبر می‌تواند برای شمایی که همیشه نگران فراموشکاری‌های ریز و درشت خود هستید، خوش باشد اما در عین حال می‌تواند اطلاعات جدیدتری را درباره عملکرد مغز در اختیار دانشمندان قرار دهند.

براساس تحقیقات محققان دانشگاه‌ تورنتو، کاربرد حافظه انتقال دقیق‌ترین اطلاعات نیست،‌ بلکه قرار است کاربردی‌ترین اطلاعات برای تصمیم‌گیری را در اختیار انسان قرار دهد.

از این رو فراموش کردن اطلاعات بیهوده و بی‌ارتباط با موضوع و تمرکز بر موضوعات و اطلاعات اصلی‌تر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محققان با بررسی مطالعات پیشین که رویکرد‌های متفاوتی درباره حافظه داشتند و مطالعاتی که درباره زیست‌عصب‌شناسی به خاطر سپردن و حفظ اطلاعات یا ساختار زیستی فراموشی انجام شده بود، دریافتند مکانیزمی در مغز وجود دارد که باعث فراموشی می‌شوند و این مکانیزم‌ کاملا متفاوت از مکانیزم به خاطر سپاری است.

محققان شواهدی از تضعیف اتصالات سیناپسی میان نورون‌های که به رمزگشایی از خاطرات کمک می‌کنند به علاوه نشانه‌هایی از ایجاد نورون‌های جدیدی که روی خاطرات موجود بازنویسی می‌کنند به دست آوردند که این کار دسترسی به خاطرات قدیمی را دشوارتر می‌سازد.

به گفته محققان فراموشی به ما کمک می‌کند تا با رها کردن خاطراتی که دیگر نیازی به آنها نداریم خود را با شرایط جدید وفق دهیم. اگر شما به جای تمامی جزئیات، تنها کلیاتی از آخرین باری که به یک کافی‌شاپ رفته‌اید را به خاطر داشته‌باشید،‌ بار بعدی که به کافی‌شاپ می‌روید مغز فعالیت کمتری برای تعیین نوع رفتار شما در آن مکان خواهد داشت. اگر تلاش کنید که مکانی را بیابید اما مغز شما دائما درحال به یاد آوری چندین خاطره درگیرکننده باشد، تصمیم‌گیری آگاهانه برای فرد غیرممکن خواهد شد.

تردیدی وجود ندارد که فراموش کردن اطلاعاتی که به آنها نیاز دارید آزاردهنده است و می‌تواند نشانه یک مشکلی جدی باشد، اما مطالعه جدید تاکید دارد حدی از فراموشی درواقع می‌تواند منجر به باهوش‌تر‌شدن انسان شود.