ردوئین فاید از طریق هلی کوپتری که همدستان کاملا مسلح او در محوطه زندان فرود آوردند، موفق به فرار شد.پلیس محلی این هلی کوپتر را بعدا در حالی که سوخته بود، پیدا کردند.

فاید ۴۶ ساله در حال گذراندن دوره ۲۵ ساله محکومیتش بخاطر سرقتی بود که درجریان آن یک نیروی پلیس کشته شد. این دومین باری است که این زندانی موفق به فرار از زندان می شود.