درنگ :  با گذشتن بیش از ۱۲ ساعت از وقوع زلزله بزرگ غرب کشور، تصاویر غم انگیزی از ویرانی به جا مانده و غم و ماتم میان بازماندگان دیده می‌شود.

 

 

تولد ناتمام …