درنگ: سید محمد غرضی از خاطرات دوران وزارتش بر وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن گفت و گو کرده است که بخش‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید:

* سال۶۰ که توسعه شبکه مخابرات آغاز شد عده‌ای با فکس، اینترنت، مخابرات و تلکس مخالفت و مشکلاتی را برای مجلس، دولت، وزارتخانه و دیگر مسوولان ایجاد کردند. برخی در اعتراض به «فکس» شکایات خودشان را نزد حضرت امام بردند و گفتند که «فکس» باعث می‌شود تا صدام حسین موشک‌ها را درست به هدف بزند! من هم به امام گفتم که «فکس» یک ابزار است و این وسیله هم نمی‌تواند مقصر باشد بلکه بهره‌بردار از ابزار ممکن است از آن سوءاستفاده کند

* حرف من نزد امام پیش رفت و ایشان ادله من را قبول کردند. حتی خاطرم هست در آن زمان وزارت کشور دستور داد تا «تلکس» مسدود شود که بنده اعتراض خودم را درخصوص محدودیت «تلکس» به حاج ‌احمدآقا و دیگر دوستان اعلام کردم و گفتم شاید ابزار مورد سوءاستفاده قرار گیرد‌ اما ما نمی‌توانیم آن‌ها را به طور کامل در جامعه ممنوع یا منع کنیم.

* وزیر وقت اطلاعات برای اینکه از موبایل و توسعه آن ایراد بگیرد به آقای‌ هاشمی گفت این گوسفندفروش هم موبایل پیدا کرده و این وسیله برای گوسفندفروشی خوب و مناسب است. من هم به آقای ‌هاشمی گفتم عقل وزیر اطلاعات به اندازه عقل آن گوسفندفروش هم نمی‌رسد که موبایل یک ابزار برای راحتی زندگی است. اینکه تعدادی از ضدانقلاب‌ها یا قاچاقچیان از موبایل استفاده می‌کنند دلیل نمی‌شود که این ابزار را «ممنوع» کنیم.

* زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند. اگر محتوای نامه امنیتی بود، می‌رفتند طرف را بازداشت می‌کردند و اگر هم نامه‌ باز شده از نظر محتوایی مشکلی نداشت آن را سر جایش در پاکت می‌گذاشتند.

* این جوانان و کارمندان پست به شدت کارشان را به خوبی انجام می‌دادند و باوفا و باصفا هم بودند؛ حتی تعدادی از آنان بینایی خودشان را از دست دادند، برخی دیگر دستانشان از کار افتاد یا انگشتانشان آسیب دید. من در آن زمان به اطلاعاتی‌ها ‌گفتم «کنترل‌ و کار فیزیکی» نتیجه‌ای در ‌بر نخواهد داشت زیرا این نوع شیوه مملکت‌داری کار غلطی است و باید از ابزارهای پیشرفته استفاده کنید.

* کنترل نامه‌ها قبل از ورود من به وزارت هم وجود داشت و وقتی به آنجا رفتم با چنین وضعیتی روبه‌رو شدم. بنده با آنان مبارزه کردم تا موفق شدم آن‌ها را از کارشان منصرف و متوجه کنم که کنترل فیزیکی هزینه دارد و باید نرم‌افزاری جلو رفت.