طرحی از سید محمد خاتمی در صفحه اول امروز روزنامه ندای اصلاحات 

عکسی از اعتراضات دی‌ماه که برنده نشان «عکس سال خبری ایران» به انتخاب انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران شد

 

یلدا معیری با عکسی از اعتراضات دی‌ماه برنده نشان «عکس سال خبری ایران» به انتخاب انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران شد