درنگ: محمدرضایی مدیر امور شعب بانک ملی‌ در مورد چاپ قبض نوبت‌دهی‌از طریق «بله» در یزد اظهار داشت: این اقدام از ۳ ماه گذشته در یزد در حال انجام بوده و به صورت پیشنهاد مطرح شده است.

وی افزود: به این شکل که مشتری در منزل خود، دفتر کار و یا در مسیر به راحتی در سیستم می‌تواند نوبت بگیرد و بر اساس بارکد در شعبه می‌تواند خدمات خود را از بانک دریافت کند.

رضایی ادامه داد: رونمایی از این اپلیکیشن اواخر سال گذشته انجام شد ضمن آنکه این مدل یک امتیاز برای مشتری محسوب می‌شود و هر دو مورد یعنی هم نوبت‌دهی از طریق اپلیکیشن «بله» و هم از طریق دستگاهی در حال اجراست.

وی افزود: در شهر ما اکثرا از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند و استقبال خوبی هم شده است البته این جمله انتهای برگه باید اصلاح شود و کلمه «صرفا» را باید از روی برگه‌ها حذف کنیم.

رضایی افزود: در سی شعبه ما این اقدام در حال انجام است و هر دو کار در دست اجراست اما پایلوت اصلی ما در ابتدا شعبه اطلسی بود و در همان شعبه هم این قبض‌ها چاپ شدند.