درنگ :  رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرده بود که کانکس‌هایی برای زلزله‌زدگان تهیه خواهد شد.

امروز مردم روستای کوییک سرپل، اولین کانکس اهدایی را به مادری بخشیدند که صاحب ۴ فرزند یتیم است. قرار است بقیه کانکس‌ها هم بین زلزله‌زدگان توزیع شود.