ردیف خالی صندلی های رزرو در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی

 

تصویری از یکی از دختران شین آّبادی

 

جلسه علنی مجلس با ریاست علی لاریجانی

 

تصویری از علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس

 

چهره خندان وزیر دهه شصتی کابینه در نخستین همایش تهران هوشمند

 

تصویری از خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در کاشان