درنگ: این مجسمه‌ها در محیطی بسته و وسیع با دمای کنترل شده ساخته می‌شوند. مجسمه‌سازان چهار ماه در دمای منفی ۱۰ درجه با دقت کار خود را انجام می‌دهند. 

متاسفانه امسال به دلیل فراهم نبودن فضای مناسب برای آماده‌سازی و برگزاری این فستیوال شهروندان شاهد این مجسمه‌های زیبا نخواهند بود.