درنگ : حال تصور کنید جین-هو پرنسنا زمانی که از هلیکوپتر به بیرون آویزان می‌شود تا از مناظر زیر پایش عکاسی کند، چه حسی را تجربه می‌کند.

این عکاس در حالی که از هلیکوپتر به بیرون معلق است از ارتفاع دو هزار و ۲۸۶ کیلومتری از زمین تصاویری خیره‌کننده ثبت می‌کند. به اعتقاد وی این سبک عکاسی یکی از پرچالش‌ترین شیوه‌های عکسبرداری است و همین ویژگی او را جذب این سبک ساخته‌است.

عکس‌هایی که به این شیوه ثبت می‌شوند،‌ عکس‌هایی با ترکیب و چیدمان عالی و دقیق از سواحل،‌ فرودگاه‌ها و شهرها هستند. این عکاس متولد آلمان از ابتدا اشتیاق شدیدی برای سفر کردن داشت که تلفیق آن با حس شدید ماجراجویی او را به این سبک از عکاسی جذب کرد.

در حین عکاسی با هلیکوپتر، پرنسنا با کمک ریسمان حرفه‌ای نجاتی به هلیکوپتر بسته می‌شود تا امنیتش تضمین شود. تمامی دیگر تجهیزات درون هلیکوپتر نیز به کف آن بسته شده‌اند تا احتمال معلق شدن اجسام به صفر برسد.

 

Capo di Conca, Conca dei Marini SA ایتالیا

 

دا لوئیجی – ایتالیا

 

کاپری ایتالیا

 

کاپری ایتالیا

 

کاپری ایتالیا

 

فرودگاه LAX

 

مایورکا اسپانیا

 

مایورکا اسپانیا

 

مایورکا اسپانیا

 

مایورکا اسپانیا

 

مایورکا اسپانیا

 

مالیبو کالیفرنیا

 

فرودگاه LAX لس‌آنجلس

 

سانتا مونیکا،‌کالیفرنیا

 

مونتاک نیویورک

 

مارین دل ری کالیفرنیا

 

عکاسی از آسمان

 

عکاسی از آسمان