درنگ: یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان دریافتی یک فرد، شرکتی است که در آن مشغول به کار است. به همین دلیل در این بخش سعی شده که تاثیر نوع فعالیت شرکت، اندازه شرکت و دیگر عوامل شرکتی بر دریافتی افراد مورد بررسی قرار گیرد.

اگر شرکت‌ها را بر اساس عمده فعالیت به سه گروه تولیدی، بازرگانی و خدماتی تقسیم کنیم، افراد در سطوح مدیریتی (سطوح قرمز و بنفش) بیشترین دریافتی‌ها را در شرکت‌های بازرگانی دارند.

همچنین در سطوح غیر مدیریتی که با رنگ آبی در نمودار زیر مشاهده می‌کنید بیشترین دریافتی‌ها برای شرکت‌های فعال در حوزه‌های خدماتی، مشاوره‌ای و پیمانکاری است.

در سطوح مدیریتی در گروه فعالیت بازرگانی دریافتی ماهانه یک مدیر از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در گروه فعالیت تولیدی نیز دریافتی مدیران در دامنه ۳ میلیون و تا ۵ میلیون تومان است.  اما در سطوح مدیران، کمترین دریافتی مدیران بخش خدمات دارند که دریافتی ماهیانه آنها از ۳ میلیون تومان تا ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان متغیر است.

اما عوامل شخصی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در میزان دریافتی شما است. طبق مشاهدات و گزارش‌های آماری، برخی فاکتورهای شخصی بر میزان دریافتی افراد تاثیر زیادی دارند. این عوامل مواردی چون سابقه کار، نوع دانشگاه و آخرین مدرک تحصیلی است.

نتایج نشان می‌دهد که افراد در تمام سطوح سازمانی، بیشترین رشد حقوق خود را در ۱۵ سال اول کاری خود تجربه می‌کنند و پس از آن با اضافه شدن تجربه کاری در هر سطح، حقوقشان در نهایت ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشته است.

میزان دریافتی افراد بر حسب سابقه کار برای سطوح مختلف (میلیون تومان)

سابقه کارخدماتمدیران میانیمدیران ارشد
۰ تا ۳ سال۱٫۸۱٫۹۲٫۱
۳ تا ۷ سال۲٫۲۲٫۷۳٫۳
۷ تا ۱۵ سال۲٫۷۳٫۲۵٫۴
بالای ۱۵ سال۲٫۹۴٫۰۶٫۲