عماد باقی نوشت:

* «مردی نبود فتاده را پای زدن…» اگرچه او غیر از صدور حکم علیه خود من خانواده‌های ما را هم خیلی اذیت کرد؛ از طرح اتهام تا بازجویی‌های طولانی برای خانواده‌ام و مشکلاتی که در جریان ازدواج دخترم مریم با آقای قوچانی به وجود آورد ولی من در این چند روز از اینکه بخواهم درباره سعید مرتضوی حرفی بزنم، پرهیز داشتم.

* دغدغه من این بود که نخواهم درباره مواجهه شخصی خود با مرتضوی مطلبی بنویسم اما اصرار و تلاش او در استنکاف از حکم، خاطراتی را در ذهنم زنده کرد. او یک مجری بود. من جریان این را که در دادگاه من چگونه او از بیرون هدایت می‌شد در روزنامه سازندگی چند روز پیش نوشته‌ام.

* هیچ‌وقت هم درباره او تعبیر قاضی را به کار نبردم و از این کار امتناع می‌کردم. سعید مرتضوی، هم خودش چندین جلسه بازجویی‌های من را انجام داد و هم هفت جلسه دادگاه را برگزار کرد. آنچه برای من آزاردهنده بود، دروغگویی سعید مرتضوی بود؛ زیاد دروغ می‌گفت. من تصور می‌کردم کذب گفتن فقط به جلسات دو‌نفره من و مرتضوی هنگام بازجویی و بدون حضور وکیل محدود می‌شود اما این موضوع در جلسات دادگاه هم رخ می‌داد.

* مثلا در یکی از جلسات دادگاه من اعلام کرد که آقایان انصاری و سیدحسن خمینی تماس گرفته و گفته‌‌اند مطالبی که باقی درباره متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از قول سید حسن مطرح کرده دروغ است. این در حالی بود که آقای انصاری تلفن مرتضوی را از خود من گرفت و در تماسی با او اعلام کرده بود مطالبی که آقای باقی مطرح کرده صحیح است و اگر شما وارد شوید، ما در بیانیه‌ای موضع خواهیم گرفت.