درنگ: برخی منابع نوشتند: علی پروین پنجشنبه اخیر به دلایل نامعلوم که احتمالا شکایت فردی بوده بازداشت و به دادسرای ولیعصر انتقال یافت که با وثیقه شیرینی (سرپرست سابق پرسپولیس) آزاد شد.

هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است.