درنگ: عارضه پایین بودن جفت در ماه‌های ابتدایی یا پایانی بارداری برای بسیاری از مادران رخ می‌دهد.  این موضوع در ماه‌های ابتدایی بارداری به گفته پزشکان زنان و زایمان تا حد زیادی برطرف می‌شود. با این حال مقوله پایین بودن جفت را باید جدی گرفت. در همین زمینه یک متخصص زنان و زایمان به این پرسش پاسخ داد.

  چطور جفت سرراهی در بارداری ایجاد می‌شود؟| پزشک زنان: گاه مجبوریم سزارین کنیم

دکتر نیلوفر فیوضی در گفتگو با درنگ درباره پایین بودن جفت اظهار داشت: پایین بودن جفت انواع متفاوت دارد. جنین وقتی وارد رحم می‌شود ابتدا به شکل توده چندسلولی است که ارگان‌ها و جفت را می‌سازد. گاهی جفت روی دهانه رحم قرار می‌گیرد. وقتی رحم بزرگتر می‌شود جفت خود را بالا می‌کشد، بنابراین مادر باید استراحت کند.

وی با بیان اینکه در برخی شرایط، گاه مجبور به قطع حاملگی می‌شویم، افزود: بالا رفتن جفت درمان خاصی ندارد. تنها باید از فعالیت‌های روزمره کاست؛ در غیراین صورت عروق جفت پاره می‌شود. گاهی هم استراحت و ورزش تاثیر خود را می‌گذارد.

به گفته این متخصص زنان و زایمان، پایین بودن جفت باعث بالا رفتن فشار خون نمی‌شود.