دوران بارداری برای خانم ها تجربه ای منحصر به فرد و خاص به حساب می آید. برای عده کمی این تجربه خیلی عجیب تر از معمول اتفاق می افتد. عده محدودی از خانم های باردار در هفته های اولیه بارداری دوباره باردار شده و همزمان دو جنین با زمان لقاح متفاوت را حمل میکنند. این پدیده عجیب و نادر سوپر فتیشن نام دارد.

دکتر کنی هدمارک متخصص زنان و زایمان از بیمارستان مارکت در میشیگان در این خصوص میگوید: فیزیولوژی بدن خانم ها به صورت طبیعی به گونه ای است که پس از لقاح موفق به وسیله آزاد کردن هورمون حاملگی, تمام سیستم تخمک گذاری متوقف میشود و حامگی دوباره در این دوره غیر ممکن میشود. به همین دلیل این اتفاق نادر بسیار عجیب و دور از تصور به نظر میرسد. هنوز علت مشخصی برای پیدایش چنین شرایطی در دست نیست ولی در صورت بروز این اتفاق, مادر دو جنین را هم زمان حمل کرده و هنگام زایمان یکی از نوزادان چرخه رشد را کامل کرده و دیگری زودتر از موعد بدنیا خواهد آمد.