برای این طرح جدید پیش فروش ۱۸درصد سود مشارکت به همراه هدیه و تخفیف خرید محصول ایرانی در نظر گرفته شده است.

در طرح فیروزه‌ای، هدیه خرید محصول ایرانی برای کلیه محصولات قابل عرضه ایران خودرو پیش بینی شده و هموطنان می‌توانند با پیش پرداخت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان در این طرح مشارکت کنند.

زمان تحویل محصولات نیز از فروردین تا مهرماه سال آینده پیش بینی شده است و هدیه خرید محصول ایرانی نیز  براساس میزان پیش پرداخت و زمان تحویل محصول تا سقف ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.

نحوه مشارکت در این طرح بدین شکل است که مشتریان یکی از مضرب‌های ۵ میلیون تومانی را واریز و زمان تحویل یکی از محصولات قابل عرضه را نیز بدون مشخص کردن نوع خودرو تعیین می‌کنند. در زمان مقرر و پس از صدور دعوتنامه، مشتری می‌تواند یکی از محصولات ایران خودرو را برای خرید انتخاب یا مشارکت خود در طرح را تمدید کند.

در صورت تصمیم برای خرید، ‌مبلغ پیش پرداخت به اضافه ۱۸ درصد سود مشارکت و البته هدیه و تخفیف خرید محصول ایرانی نیز محاسبه می‌شود. پس از آن مشتری با واریز مابه التفاوت وجه باقیمانده، خودروی انتخاب شده خود را تحویل می‌گیرد.

طرح فروش فیروزه‌ای محصولات ایران خودرو تا پایان مهرماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت محصولات ادامه خواهد داشت و هموطنان برای مشارکت در آن صرفا باید به آدرس اینترنتی esale.ikco.ir مراجعه کنند.